Obraz jest pobierany z miejsca przechowywania - serwer
Obraz jest multiplikowany - przez program
Obraz jest świecony - na ekranie
Różne wersje sieciowego obrazu
Różne układy w trwaniu sieciowego obrazu

The image is taken from a storing unit - server
The image is multiplied - by program
The image is projected - on the screen
Various versions of the network image
Various spans of the network image duration

04.2000  05.2000  05b.2000
06.2000  07.2000  07b.2000

08.2000     09.2000    10.2000

04.2001